Табысыӊ көз айдын “Agro life» — Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

Табысыӊ көз айдын “Agro life»

Қарақалпақ халқы азелден күлки сүйер хазилкеш халық есапланады. Өзиниӊ күлкиге бай юмор-сатиралары менен халкымыздыӊ кеӯлинен орын алып киятырған филиалымыздыӊ «Agro life» командасы және бир мәрте бәршени таӊ калдырды. Өйткени, жақында Ташкент қаласында Туркистан көркем-өнер сарайында өткерилген «Қуӯнаклар хам зийреклер» танлаӯыныӊ шерек басқышына, Өзбекстан Миллий Университети, Ташкент Химия технологиялар Иниституты, Жиззақ Политехника Иниституты, Ферғана Политехника Иниституты Ташкент Мәмлекетлик Аграр Университети Нөкис филиалы өз-ара беллескен болса соннан филиалымыздыӊ «Agro life» командасы 1-орынды алыӯға мияссар болды. Сәлемнама, сораӯ-жуӯап, «Талант бар, қәуендерлик жок» атамасындағы сақналық көринис сыяқлы шәртлеринен қарсылас командалар үстинен жеӊиске ерисиӯи әлбетте студент жасларымыздын белсендилигин көрсетеди. Бул болса өз гезегинде халқымызға үлкен куӯаныш бағышлайды. Себеби, бул тек ғана филиалымыздыӊ емес, ал қарақалпақ жасларыныӊ жетискенлиги есапланады.