Тил-миллеттиң байлығы — Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

Тил-миллеттиң байлығы

20-октябрь күни филиал мәжилислер залында Өзбекстан Республикасына тил бийлиги берилгенлигине 29 жыл толыўына багышланып «Тил-миллеттин байлыгы» атамасында байрам кешеси болып өтти.
Кешеде филалымыздыӊ тиллер кафедрасының окытыўшысы Рано Ибрагимова жыйлалғанларды байрам менен қутлықлап, өзиниӊ баянатын оқып еситтирди. Сондай-ақ «Куўнаклар ҳәм зийреклер» танлаўынын шерек баскышының женимпазы «АGRO LIFE» командасынын таярлап келген сахналық көринислери қойып берилди. Байрам кешеси студент жаслардың ойын-заўыклары менен даўам етти.