The head of chair: Bekimbetov Baxadir Mirzabaevich
                 Phone: +99890-728 39 70
E-mail: karimxodjaev-nietbay @ mail.ru

The history of chair “Humanitarion sciences”.

         It was founded in 2003 year undem the structure of Tashkent State Agrarion University Nukus branch. In 2003-2009 years the candidate of history sciences N.Tlewbergenova, 2009-2012 years the doctor of history sciens, professor B.Qoshanov waz ruled the chain. From 2012-year the candidate of history sciences, docent B.Bekimbetov was tuled the chair.

          In this chair teached 11 subjects on the bachelor’s olegree “The history of Uzbekistan”, “Philosofy (ethics,esthetics,logis)”, “Religion knowing”, “Sociology”, “Pedagogy.Psychology”, “Basis and principles of national idea”, “Theary and practicise of build up Uzbekistan demakratic society”, “Physical training and sport”, “Valeology” subjects, on the masters degree 3 subgects, “The metodoly of scientific  researching”, “National idea: The strategy of oleveloping Uzbekistan’s social economy, “Technology of Pedagogy and Experience of pedagogy”.

         There are 12 professor-teachers working there. There are 6 candidate of sciences:  (B.Bekimbetov, N.Tlewbergenova, Z.Kallibekova, B.Turganov, B.Paluanov, T.Saparbaev) and senior teacher (Z.Mambetniyazova) and 5 assistant teachers (Z. Allaniyazov, A.Kannazarov, A.Seyfullaev, B.Jienbaev, G.Jumamuratova).

    Our chair conacted with higher schools and scientific centres in our republic.

Printed out educational ards:

 

 1. T.Mambetniyazov, Z.Mambetniyazova “Xalqi qadirlengen insan”. N.: “Bilim”,2011.
 2. B.Koshanov, N.Tlewbergenova, Z.Mambetniyazova “O’zbekistan ha’m Qarakalpakstan tariyxi” Oqiw qollanba.2010.
 3. B.Koshanov,N.Tlewbergenova “Madeniyattaniw” Oqiw qollanba, 2010.
 4. B.Kazakov, A.Tabinbaev, A.Kannazarov “Barkamol avlod tarbiyasida soglom turmush tarzidan foydalanish”. 2012.
 5. B.Bekimbetov, Z.Mambetniyazova O’zbekstan tariyxi. Oqiw qollanba, 2015.
 6. B.Bekimbetov, Z.Mambetniyazova O’zbekstan tariyxi. Oqiw qollanba, 2016.
 7. Fizikaliq shinigiwlar ha’m valeologiya, metodikaliq qollanba, 2017.

 

 

Scientific – Practical Connections:

 

Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus pedagogical institute named after Ajiniyaz , Karakalpak scientific-researching institute humanity sciences the department of Karakalpak Akademy of Uzbekistan.

 

 

 

 

 

Sciences

Future plans of chair:

 

 

 1. Preparing of educational ards and guides on national language for basic course;
 2. Preparing of doctor of sciences (D.S.S) on philosophy and history;
 3. Be active participants republic and foreign scientific-practical conference;
 4. Preparing of students for sport competitions around the republic and world;
 5. Organizing sport competitions bewcen students and professor-teacher;
 6. Doing scientific researching works about this themes;

 

 • The history of complex-economy of Karakalpak nations in early and medium century.
 • The complex-economical history of Karakalpak nations in XIX-century.
 • The history of agropolitical of our country in independence years.
 • The history of educational of our republic in independence years.

 

The structure of professor-teachers:12

Candidate of sciences:6

Senior teacher:1

Assistant:5

 

 

 

 

 

 

Gumanitar fanlar kafedrasi tarixi

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali tarkibida 2003 yildan Gumanitar fanlar kafedrasi faoliyat kwrsatdi. 2003-2009 yillari tarix fanlari nomzodi N.Tleubergenova, 2009-2012 yillarda tarix fanlari doktori, professor B.Qoshanov boshqargan, 2012 yildan buyon kafedra mudiri lavozimida tarix fanlari nomzodi, dochent B.Bekimbetov ishlab kelmoqda.

Kafedrada bakalavr ta`lim yunalishlari bo’yicha o’quv reja asosida jami 11 ta fan mavjud bolib, «O’zbekiston tarixi», «Falsafa (etika, estetika, mantiq)», «Dinshunoslik», «Madaniyatshunoslik», «Sociologiya», «Pedagogika. Psixologiya», «Milliy ǵoya: asosiy tuchuncha va tamoyillar», «O’zbekistonla demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti», «Jismoniy madaniyat va sport», «Valeologiya» fanlari fanlari, magistratura mutaxasisliklari bo’yicha 3 ta fan, «İlmiy tadqiqot metodologiyasi», «Milliy ǵoya: O’zbekistonning ijtimoyi-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi», «Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat» fanlari mavjud.

Kafedrada jami 12 nafar professor – o’qituvchilar faoliyat kwrsatmoqda. Shu jumladan 6 nafar fan nomzodlari (B.Bekimbetov, N.Tleubergenova, Z.Kalibekova,  B.Turǵanov, B.Paluanov, T.Saparbaev),  1 nafar katta o’qituvchilar (Z.Mambetniyazova) va 5 nafar assistent (Z.Allaniyazov, A.Kannazarov, A.Seyfullaev, B.Jienbaev, G.Jumamuratova).

Kafedramiz Respublikadagi boshqa da oliy o’quv yurtlari va etakchi ilmiy markazlar bilan doimiy aloqada bo’lib kelmoqda.

Nashr qilingan wquv qwllanmalar

 1. Mámbetniyazov, Z.Mámbetniyazova «Xalqı qádirlegen insan». N.:«Bilim», 2011.
 2. Koshanov, N.Tlewbergenova, Z.Mámbetniyazova «Ózbekistan hám Qarakalpaqstan tariyxı» Oqıw qollanba. 2010.
 3. Koshanov, N.Tleubergenova «Mádeniyattanıw» Oqıw qollanba, 2010.
 4. Kazakov, Tabınbaev A, A.Kannazarov «Barkamol avlod tarbiyasida soǵlom turmush tarzidan foydalanish». 2012.
 5. Bekimbetov, Z.Mámbetniyazova Ózbekistan tariyxı. Metodikaliq qollanba, 2015.
 6. Bekimbetov, Z.Mámbetniyazova Ózbekistan tariyxı. Metodikaliq qollanba, 2016.
 7. Fizikaliq shinig’iwlar ha’m valeologiya . Metodikaliq qollanba, 2017

Kafedraning ilmiy-amaliy aloqalari

Berdaq nomidagi Qoraqalpaq davlat universiteti, Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpoǵiston bo’limining Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti.

Kafedraning istiqboldagi rejalari

 1. Asosiy kurslar bo’yicha davlat tilidagi darsliklar va o’quv qollanmalar tayyorlashni izchil davom ettirish;
 2. Falsafa, Tarix, ixtisosliklari bo’yicha fan doktorlarini tayyorlash;
 3. Kafedra yunalishi boyicha respublika va xorijiy ilmiy – amaliy anjumanlarda faol qatnashish;
 • Filial talabalarni respublika va jahon miqiyosidagi bo’lib o’tadigan sport musobakalarga tayorgarlash va qatnashishni ta`minlash;
 1. Filial miqiyosida professor-o’qituvchilar, talabalar ortasida sport musobakalarini tashkillashtirish va sportning ommoviylashtirish tadbirlarini doyimiy ravishda otkazish
 2. Quyidagi mavzular bo’yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish;
 • Qadimgi va o’rta asrlarda Qoraqalpoqlarning kompleks xojaligi tarixi;
 • XIX asr Qoraqalpoqlarning kompleks xojaligi tarixi;
 • Mustaqqillik yillarida davlatimizning agrar siyosati tarixi;
 • Mustaqqillik yillarida Qoraqalpoǵiston Respublikası ta`lim tizimi tarixi;

– Professor-o’qituvchilar tarkibi: 12

 • Fan nomzodi: 6
 • Katta o’qituvchi: 1
 • Assistentlar: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Gumanitar fanlar kafedrasi tarixi

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali tarkibida 2003 yildan Gumanitar fanlar kafedrasi faoliyat kwrsatdi. 2003-2009 yillari tarix fanlari nomzodi N.Tleubergenova, 2009-2012 yillarda tarix fanlari doktori, professor B.Qoshanov boshqargan, 2012 yildan buyon kafedra mudiri lavozimida tarix fanlari nomzodi, dochent B.Bekimbetov ishlab kelmoqda.

Kafedrada bakalavr ta`lim yunalishlari bo’yicha o’quv reja asosida jami 11 ta fan mavjud bolib, «O’zbekiston tarixi», «Falsafa (etika, estetika, mantiq)», «Dinshunoslik», «Madaniyatshunoslik», «Sociologiya», «Pedagogika. Psixologiya», «Milliy ǵoya: asosiy tuchuncha va tamoyillar», «O’zbekistonla demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti», «Jismoniy madaniyat va sport», «Valeologiya» fanlari fanlari, magistratura mutaxasisliklari bo’yicha 3 ta fan, «İlmiy tadqiqot metodologiyasi», «Milliy ǵoya: O’zbekistonning ijtimoyi-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi», «Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat» fanlari mavjud.

Kafedrada jami 12 nafar professor – o’qituvchilar faoliyat kwrsatmoqda. Shu jumladan 6 nafar fan nomzodlari (B.Bekimbetov, N.Tleubergenova, Z.Kalibekova,  B.Turǵanov, B.Paluanov, T.Saparbaev),  1 nafar katta o’qituvchilar (Z.Mambetniyazova) va 5 nafar assistent (Z.Allaniyazov, A.Kannazarov, A.Seyfullaev, B.Jienbaev, G.Jumamuratova).

Kafedramiz Respublikadagi boshqa da oliy o’quv yurtlari va etakchi ilmiy markazlar bilan doimiy aloqada bo’lib kelmoqda.

Nashr qilingan wquv qwllanmalar

 1. Mámbetniyazov, Z.Mámbetniyazova «Xalqı qádirlegen insan». N.:«Bilim», 2011.
 2. Koshanov, N.Tlewbergenova, Z.Mámbetniyazova «Ózbekistan hám Qarakalpaqstan tariyxı» Oqıw qollanba. 2010.
 3. Koshanov, N.Tleubergenova «Mádeniyattanıw» Oqıw qollanba, 2010.
 4. Kazakov, Tabınbaev A, A.Kannazarov «Barkamol avlod tarbiyasida soǵlom turmush tarzidan foydalanish». 2012.
 5. Bekimbetov, Z.Mámbetniyazova Ózbekistan tariyxı. Metodikaliq qollanba, 2015.
 6. Bekimbetov, Z.Mámbetniyazova Ózbekistan tariyxı. Metodikaliq qollanba, 2016.
 7. Fizikaliq shinig’iwlar ha’m valeologiya . Metodikaliq qollanba, 2017

Kafedraning ilmiy-amaliy aloqalari

Berdaq nomidagi Qoraqalpaq davlat universiteti, Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpoǵiston bo’limining Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti.

Kafedraning istiqboldagi rejalari

 1. Asosiy kurslar bo’yicha davlat tilidagi darsliklar va o’quv qollanmalar tayyorlashni izchil davom ettirish;
 2. Falsafa, Tarix, ixtisosliklari bo’yicha fan doktorlarini tayyorlash;
 3. Kafedra yunalishi boyicha respublika va xorijiy ilmiy – amaliy anjumanlarda faol qatnashish;
 • Filial talabalarni respublika va jahon miqiyosidagi bo’lib o’tadigan sport musobakalarga tayorgarlash va qatnashishni ta`minlash;
 1. Filial miqiyosida professor-o’qituvchilar, talabalar ortasida sport musobakalarini tashkillashtirish va sportning ommoviylashtirish tadbirlarini doyimiy ravishda otkazish
 2. Quyidagi mavzular bo’yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish;
 • Qadimgi va o’rta asrlarda Qoraqalpoqlarning kompleks xojaligi tarixi;
 • XIX asr Qoraqalpoqlarning kompleks xojaligi tarixi;
 • Mustaqqillik yillarida davlatimizning agrar siyosati tarixi;
 • Mustaqqillik yillarida Qoraqalpoǵiston Respublikası ta`lim tizimi tarixi;

– Professor-o’qituvchilar tarkibi: 12

 • Fan nomzodi: 6
 • Katta o’qituvchi: 1
 • Assistentlar: 5