Nukus branch of Tashkent state agrarian university

Алишер Наўайының 580 жыллығы мүнәсибети менен ушырасыў өткерилди

                        Алишер Наўайының 580 жыллығы мүнәсибети менен…

Хош хабар!

Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалы 4-курс “Дәрилик өсимликлерди жетистириў ҳәм қайта ислеў технологиясы” студенти Қунакбаев Нуржан «Беруний»…

«Мениң сүйген китабым» атамасында дөңгелек стол әтирапында сәўбетлесиў кешеси

«Мениң сүйген китабым» атамасында дөңгелек стол әтирапында сәўбетлесиў кешеси Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалында Қарақалпақстан Республикасы мәлимлеме…

Yesterday, within the framework of the Uzbek-British Council for Trade and Industry, 5 documents on interuniversity partnership were signed

The Embassy of Uzbekistan in London, together with the British Embassy in Tashkent, yesterday, within the framework of…