1. .С.Бауатдинов Қорақалпоғистон фосфорити ва глауконитини кимёвий фаоллаштириш асосида фосфоритли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш.
  2. С.З.Султанова Қорақалпоғистон Республикаси шароитида юмшоқ буғдой ҳосили ва сифатини оширишнинг технологик асосларини такомиллаштириш.
  3. Р.О.Юсупов Қовун пашшасининг биологияси, зарари ва унга қарши кураш тадбирларини ишлаб чиқиш.
  4. Г.Э.Абдримова Экологик оғир шароитга мослашган ипак қурти дурагайларини яратиш ва татбиқ қилиш.
  5. Р.У.Турганбаев Қорақалпоқ типига мансуб сур рангли қоракўл қўйларининг маҳсулдорлигини такомиллаштириш