Chairs – Nukus branch Tashkent State Agrarian University

Chairs

Toshkent davlat agrar universiteti No’kis filiali Qishloq xojaligi mexanizatsiyasi kafedrasi mudiri


Utepbergenov Bazarbay
Telefon: (893)369-03-01
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Gumanitar fa’nler kafedrasi mudiri


Bekimbetov Baxadir
Telefon: (893)369-03-01
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Diyxanshiliq, agroximiya ha’m topiraqtaniw kafedrasi mudiri

Aytbaev Quwanishbay
Telefon: (893)369-03-01
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Joqari matematika, fizika, ximiya ha’m informatsiyaliq texnologiyalar kafedrasi mudiri


Arzuova Sharigul
Telefon: (891)374-45-71
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Zootexniya kafedrasi mudiri


Eshmuratova Suliwxan
Telefon: (891)370-52-50
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Jerden paydalaniw ha’m jer kadastri kafedrasi mudiri


Reymov Neitbay
Telefon: (891)376-11-78
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Melioratsiya ha’m suw xojalig’i kafedrasi mudiri


Jumanazarova Altin
Telefon: (893)369-06-09
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Selektsiya, tuximgershilik, o’simliklerdi qorg’aw ha’m karntini kafedrasi mudiri


Utepbergenov Adil
Telefon: (890)593-47-81
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Awil xojalig’i o’nimlerin saqlaw ha’m olardi qayta islew texnologiyasi kafedrasi mudiri


Matjanova Xalida
Telefon: (893)368-39-76
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Qaraqalpaq, o’zbek ha’m shet tilleri kafedrasi mudiri


Karimxojaev Nietbay
Telefon: (890)728-39-70
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali Awil xojalig’inda menejment ha’m buxgalteriya esabi kafedrasi mudiri


Seyilbekov Berdiyar
Telefon: (893)719-07-72
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali O’simshilik ha’m tog’ayshiliq kafedrasi mudiri


Madreymova Dilfuza
Telefon: (891)378-79-00
E-mail: 386-agrar@mail.ru