2018/2019 oqiw jili ushin Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali bakalavriatina qabillaw kvotasi 

Shifr Talim bagdarlari ozbek qaraqalpaq
kontrakt grant max kontrakt grant max
5410100 Agroximiya ham agrotopiraqtaniw 85 93,1 103,3 68,3 102,7 111,8
5410200 Agronomiya  (diyxanshiliq onimlerinin turleri boyinsha) 82 95,1 100 69,2 99,2 102,3
5410300 Osimliklerdi qorgaw  ham karantin  (erkin turleri boyinsha ) 69,3 81,7 87,9
5410400 Awil xojaligi eginleri selektsiyasi  ham tuqimgershiligi (erkin turleri boyinsha) 72,7 89,6 101,9
5410500 Awil xojaligi onimlerin saqlaw ham daslepki islew texnologiyasi (onim turleri boyinsha) 69 88,9 110,4 66 77,8 85,4
5410800 Togayshiliq 68,1 69,7 88,7
5410900 Jipekshilik ham tutshiliq 76 102,8 108,9
5411000 Miyweshilik ham juzimgershilik 73,8 97,9 119,7
5411100 Darilik osimliklerdi jetistiriw ham qayta islew 83 102 107,3 68,1 80,5 90,3
5430100 Awil xojaligin mexanizatsiyalastiriw 34 69,3 78,4 68,3 78,9 80,5
5450200 Suw xojaligi ham melioratsiya 71 79,9 80,2 72,2 90 97,3
5411600 Baw-baqsha,palizshiliq ham kartoshkashiliq 68,5 89,6 68,5
5233300 Agrobiznes ham invistitsiyaliq xizmet 69 107 106,6 69,3 111,8 111,8
5410700 Jer kadastri ham jerden paydalaniw 71,0 92,2 94,2 71,2 84,2 104
5450400 Gidrotexnika imaratlari ham nasos stansiyalarinan paydalaniw 72,2 86,6 105,9
5410603 Zooinjeneriya: qorako`lshilik 71,6 92 108,8
5410604 Zooinjeneriya; jilqi ham tuyeshilik 69,1 84,9 102,9
5410607 Zooinjeneriya: baliqshiliq 85 97,5 106,5 68,4 87,8 95,8
5440101 Veterinariya meditsinasi (iri shaqli mallar kesellikleri) 84 109 111,8 68,8 87 124,3