February 2018 – Tashkent Mámleketlik Agrar Universiteti Nókis FilialÍ

Н.В.Верешагина атындагы Вологода мамлекетлтк сут хожалыгы академияси профессоры Татьяна Новикова менен онлайн-лекция

16-феврал күни 2-курс «Ветеринария» жѳнелиси студентлерине Россия Федерациясы Н.В.Верешагина атындағы Вологода мәмлекетлик сүт хожалығы Академиясы «Ветеринария ҳәм биотехнология» факультети деканы, ветеринария пәнлери докторы, профессор Татьяна Валентиновна Новикованыӊ «Қала аймақларында адамлар ҳәм ҳайӯанлардыӊ улыӯмалық паразит кеселликлери» темасында онлайн түрде лекция ѳтти.

Н.В.Верешагина атындағы Вологода мәмлекетлик сүт хожалығы Академиясы менен 2017-жыл 30-январьда халықаралық илимий шәртнама дүзилген болып, Академия менен дәслепки бирге ислесиӯ 2017-жылдыӊ 27-декабринде Ташкент мәмлекетлик аграр университетиниӊ Нѳкис Филиалыныӊ 25 жыллығы мүнәсибети менен ѳткерилген «Аӯыл хожалығы пәнлериниӊ илимий нәтийжелериниӊ ѳндиристиӊ раӯажланыӯына тәсири» атамасындағы илимий-әмелий конференциясына илимий мақалалары менен қатнасыӯынан басланған еди.
Бирге ислесиӯ шеӊберинде еки университеттиӊ илимий ҳәм административлик қәнигелери ҳәр қыйлы тараӯлар бойынша халықаралық илимий-педагогикалық бирге ислесиӯден мәпдар. Сонлықтан еки университет биргеликте профессор-оқытыӯшылары ҳәм студентлериниӊ академиялық алмасыӯы, онлайн лекция шѳлкемлестириӯ ҳәм ѳткериӯ бойынша қарар қабыл етти.
Профессор Т.В.Новикованыӊ онлайн-лекциясы жүдә нәтийжели болды. Студентлер лекцияны дыққат пенен тыӊлады. Ѳзлерин қызықтырған сораӯларын берип, жуӯаплар алды. Онлайн-лекциядағы базы ҳайӯанларда токсокороз кеселлиги ҳаққындағы презентация мағлыӯматлары студентлер арасында үлкен қызығыӯшылық оятты.

Зоотехния кафедрасы ассистенти, ветеренария пәнлери кандидаты А.Джумамуратов онлайн-лекцияға тийисли усыныслар ҳәм қосымша сораӯлар берди. Профессор Татьяна Валентиновна Новикова менен келешекте илимий бирге ислесиӯди жәнеде раӯажландырыӯ ҳақкында пикирлерин билдирди.

Онлайн-лекцияны филиалдыӊ Халықаралық байланыслар бѳлими баслығы Б.Султамуратов, Илимий изертлеӯ ҳәм илимий педагог кадрларды таярлаӯ бѳлими баслығы А.Мамбетназаров ҳәм Мәлимлеме-ресурс орайы баслығы Н.Назарбековлар шѳлкемлестирди.

Б.Султамуратов
Халықаралық байланыслар бѳлими баслығы