Nawrizi ayyam barshege qutli mubarek bolsin – Tashkent Mámleketlik Agrar Universiteti Nókis FilialÍ

Nawrizi ayyam barshege qutli mubarek bolsin

Ba’rshen’izge assalawma a’leykum ! Nawrizi ayyam barshege qutli mubarek bolsin. Bayram na’pesi filialimiz da baslandi. Milliy tag’amlar jayildi shet-elli miymanlarda kelip sumelek qazani juzin filial direktori menen bitgelikte ashti. Keyini oyin zawiqlarģa ulasip ketti. Miymanlar menen student jaslar sawbette boldi ham qiziqli sorawlar berip milliy ayaq oyinlarin oynadi. Su’melek ashiliw ma’resiminen son’ bolsa Filiamiz Jaslar awqami ta’repinen sho’lkemlestirilgen konsert bag’darlamasi miymanlarimiz, uztazlarimiz ham student jaslarimizga qoyip berildi.