April 2018 – Tashkent Mámleketlik Agrar Universiteti Nókis FilialÍ

“Илим гумшалары”

Филиалда 26-апрель куни конференция залында хар жылы дастурге айланган “Илим гумшалары” атамасында илимий конференция болып отти.Конференция жуумагында студент кызлар хам устазлар оз пикирлерин айтип отти. Сонын ала мунасип орын ийелерин димлом менен сыйлыклады. Оган коре 1-дарежели диплом менен Ташкент мамлекетлик аграр университети Нокис филиали 3-курс студенти Отебаева Айсулыу
2-дарежели диплом менен Ташкент мамлекетлик медицина институты Нокис филиалы 6-курс студенти Асамова Динара
3-дарежели диплом менен Каракалпак Мамлекетлик университети 1-курс магистиратура студенти Айымбетова Замира лар женип алыуга мияссар болды.

“Жаслар келешек курыушысы” атамасындагы Жаслар фестивалы

“Жаслар келешек курыушысы” атамасындагы Жаслар фестивалы Каракалпакстан Республикалык баскышы ВУЗ лар ара танлауы 24-апрель куни болип отти. Танлауга коре 1-орын Каракалпак Мамлекетлик университети, 2-орын Ташкент мамлекетлик аграр университети Нокис филиалы, 3-орын Ташкент мамлекетлик коркем-онер институти Нокис филиалы женип алды.

Jaslar awqami kubogi

Filialimizda Sporttin’ kishi futbol tu’ri boyinsha o’tkerilgen “Jaslar awqami” kubogi o’z juwmag’ina jetti. Jaris juwmag’i boyinsha 3-orindi agronomiya fakulteti “Dortmount” komandasi, 2-orindi agroinjeneriya fakulteti “Texno” komandasi iyelegen bolsa, 1-orindi agronomiya fakulteti “King” komandasi iyelep filial chempioni boldi.

«Халык аралык балалар китабы» кунине арналган «Китап-билим булагы»

«Жоқары математика, физика, химия ҳәм информациялық технологиялар» кафедрасы профессор-оқытыўшыларының шолкемлестирген 2-апрель кунги «Халык аралык балалар китабы» кунине арналган «Китап-билим булагы» атамасында өткерилген кешеде: усы кафедра окытыўшысы Тазагул Пахратдинова китапханага келип атырган таза китаплар менен, асиресе ол жерде кафедрамыз панлерине тийисли болган китаплар менен таныстырып отти. Китапханага келтирилген таза инглис тилиндеги китаплар хаккында түсиниклер берди.
Сонынан Аўыл хожалыгында менеджмент хам зоотехния факультетинин «Аўыл хожалыгында менеджмент» талим багдарынын 1-курс студенти Сарвар Аллаберганов Misti Vermaat , Susan Sebok, Steven Freund, Jennifer Campbell, Mark Frydenberg-лер авторлыгында жазылган «Diskoverning Kompyuters 2016» атамасындагы аўыл хожалыгында информациялык технологиялар панинен инглис тилиндеги китапты инглис тилинде презентация кылды. Бул жерде студентлер озлеринин кызыктырган сораўларын берип, жуўапларын алды. Бундай кешелердин тез-тезден болыўын хам улкен аудиторияларда шолкемлестириў керек –деген пикирлерди айтты.

2018 жыл 1 апрель күни Японияның OYO корпорациясы ўәкиллериниң ТашМАУ Нөкис филиалына келгенлиги ҳаққында

2018 жыл 1 апрелде OYO корпорациясы ўәкили Сунао Обайаши басшылығында Япониядан улыўма 22 адам: корпорация ағзалары ҳәм япониялы студертлер Нөкис қаласына келди.
Азанғы саат 900 да Япониялы мийманлар ТашМАУ Нөкис филиалына келди. Оларды директордың оқыў ҳәм илимий ислер бойынша орынбасары Н.Абсаттаров ҳәм халықаралық байланыслар бөлими баслығы Б.Султамуратов күтип алды. Филиал киши конференция залында мийманлар менен жыйналыс өткерилди. Дәслеп профессор Сатоши Тогаши “Өзбекистанда шөлдиң алдын алыў мақсетинде көклемзарластырыў” проекти бойынша әмелге асырылған жумыслар ҳаққында презентация иследи. Ол буннан алдын Наўайы ўәлаятында терек егиў ҳәм көклемзарластырыў жумысларын алып барғанлығын айтып өтти. Профессор өз презентациясында Монголияда алып барылған жумыслар даўамында түсирилген сүўретлерди көрсетип өтти ҳәм Арал теңизи машқаласы Монголияға да тәсир көрсетип атырғанлығын айтты. Терек егиў ҳәм көклемзарластырыў жумысларын алып барыў даўамында қолланылатуғын техникалар, тракторлар ҳәм суў машиналары ҳаққында айтып өтти. Буннан кейин Япониялы мийманлар тәрепинен олардың мәдениятының үлгиси болған миллий аяқ ойын ҳәм қосық атқарылды ҳәм шай мәресими өткизилди. Олар шай мәресими ҳәм онда пайдаланылатуғын буйымлар ҳаққында мағлыўмат берди. Ушырасыў тамамланғаннан кейин, саат 1100 де дала илимий тәжирийбеси өткизилиўи режелестирилген Нөкис районына Япониялы мийманлар менен биргеликте филиал студентлери жол алды.
Саат 1130 да режелестирилген орынға жетип барды ҳәм нәллерди отырғызыў жумысларын баслап жиберди. Жумысларды орынлаў даўамында филиал студентлери қатнасты ҳәм Япониялы мийманлар менен сәўбетлести.

Қытайлы мийманлар ТашМАУ Нөкис филиалында

2018-жылдың 6-8-март сәнесинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси баслығы М.Ерниязовтың Қытайға еткен сапары даўамында ерисилген өз-ара шәртнаманың орынланыўы шеңберинде Өзбекстанның Пекиндеги Елшиханасы усы жылдың 27-31-март аралығында Қытайдың «Жунво», «Фэнхуй» ҳәм «Луньхан» компанияларының басшыларынан ибарат делегацияның Өзбекстанға (соның ишинде Қарақалпақстанға) сапары ҳаққында Өзбекстан Сыртқы ислер министрлигине мәлим еткен еди.
Қытай делегациясының Қарақалпақстанға сапарының мақсети-шор топырақта пахта, гүриш ҳәм басқада өсимликлерди жетистириў усыллары менен танысыў, усы бойынша тәжирийбе алмасыў ҳәм «Жунво Фэнхуй» компаниясының шор жерлерде дыйханшылық етиў технологиясын Қарақалпақстан Республикасы ҳәм басқа ўалаятларда қолланыў бойынша сәўбетлесиў, боян тамырын қайта ислеў бойынша биргеликтеги жойбарларды әмелге асырыў бойынша келешектеги мақсетлерди дүзиў ҳ.т.б.
Усы мақсетте делегация ағзаларынан 4еўи: Хуан Инда «Жунво» компаниясы директоры, Цзянь Синюй «Фэнхуй» компаниясы директоры, Фан Яфей топырақ бойынша бас инженер, Жамшид Сулайманов Өзбекстан-Қытай саўда-санаат палатасы қәнигеси 28-март күни саат 11:00 де ТашМАУ Нөкис филиалында мийман болды. Оларды филиал директорының оқыў ҳәм илимий ислер бойынша орынбасары Н.Абсаттаров ҳәм Халықаралық байланыслар бөлими баслығы Б.Султамуратов күтип алды. Буннан соң, Қытай делегациясы филиалдың киши мәжилислер залында билим журтының профессорлары У.Исмайлов, О.Абыллаев, Б.Жоллыбеков, Г.Сабиров, кафедра баслықлары Н.Реймов, Қ.Айтбаев, илимий изертлеў бөлими баслығы А.Мәмбеназаровлар менен ушырасты. Ушырасыўды Н.Абсаттаров кирис сөз бенен ашып берип, қытайлы мийманларды елимизге сапары менен қутлықлады, оларға филиал ҳақкында қысқаша мағлыўмат берди. Буннан соң, мийманлар өзлерин таныстырып, Қытайда шор ҳәм дузлы жерлерге егин егиў технологиясы ҳаққында айтып берди. Бул бойынша филиал профессорларынан У.Исмаилов, Б.Жоллыбеков ҳәм О.Абыллаевлар өзлери алып барған илимий жумыслары туўралы сөз етип, Қарақалпақстан шәраятында жерлердиң шорланыўы баслы машқала екенлигин, деген менен, бундай жерлерден де мол ҳасыл алыўдың имканы бар екенлигин билдирди. Буның ушын кейинги заманагөй технологиялардан пайдаланыў үлкен нәтийже бериўин айтып өтти. Ушырасыў даўамында еки тәреп жерлердиң шорланыў дәрежесин анықлаў, ол жерлерге жаңаша усыллардан пайдаланып гүриш, пахта ҳәм тағы басқа егинлерди егиў бойынша өз-ара илимий пикирлерин алмасты. Қытай делегациясы ТашМАУ Нөкис филиалы менен келешекте бирге ислесиў нийетин билдирип, жыллы қабыллаў ушын миннетдаршылығын билдирди. Солай етип, саат 12:00де мийманлар Нөкис районы хәкими орынбасары басшылығында Нөкис районына жол алды.

Халықаралық байланыслар
бөлими баслығы Б.Султамуратов

En’ u’lgili biznes club” tan’lawi bolip o’tti

Bugin 3-aprel ku’ni Jaslar orayinda joqari ham orta arnawli oqiw orinlari arasinda “Eñ ùlgili biznes club” tañlawi bolip o’tti. Tañlawģa 6 joqari oqiw orni hamde 26 orta arnawli kasip oner kolledjlerinen qatnasiwshilar 3 shart boyinsha bellesiwler alip bardi. Tan’lawg’a Tash MAU Nókis filialinan Agroinjeneriya fakulteti 4-kurs Awil xojalig’in mexanizatciyalastiriw talim baģsari studenti Abdiramanov Miyrasbay qatnasti. Tañlaw son’inda filialimiz studenti Abdiramanov Miyrasbay 1-orindi iyeledi.