“Илим гумшалары” – Tashkent Mámleketlik Agrar Universiteti Nókis FilialÍ

“Илим гумшалары”

Филиалда 26-апрель куни конференция залында хар жылы дастурге айланган “Илим гумшалары” атамасында илимий конференция болып отти.Конференция жуумагында студент кызлар хам устазлар оз пикирлерин айтип отти. Сонын ала мунасип орын ийелерин димлом менен сыйлыклады. Оган коре 1-дарежели диплом менен Ташкент мамлекетлик аграр университети Нокис филиали 3-курс студенти Отебаева Айсулыу
2-дарежели диплом менен Ташкент мамлекетлик медицина институты Нокис филиалы 6-курс студенти Асамова Динара
3-дарежели диплом менен Каракалпак Мамлекетлик университети 1-курс магистиратура студенти Айымбетова Замира лар женип алыуга мияссар болды.