Абдиева Гүлмира Муратбаевна «Best IP» атамасындағы ең жақсы интеллектуал мүлк объекти ушын өткизилген Республикалық таңлаўында жеңимпаз болды. – Tashkent Mámleketlik Agrar Universiteti Nókis FilialÍ

Абдиева Гүлмира Муратбаевна «Best IP» атамасындағы ең жақсы интеллектуал мүлк объекти ушын өткизилген Республикалық таңлаўында жеңимпаз болды.

Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалы «Аўыл хожалығы өнимлерин сақлаў ҳәм дәслепки қайта ислеў технологиясы» кафедрасы ассистенти Абдиева Гүлмира Муратбаевна ҳам басқа авторлар менен биргеликтеги 2017 жыл 20 октябрь FAP №01255 санлы «Ипак қурти ғўмбагини жонсизлантириш ва қуритиш учун қурилма» атамасындағы пайдалы моделине патент алынып 2018 жыл Өзбекистан Республикасы интеллектуал мүлк агентлиги тәрепинен «Best IP» атамасындағы ең жақсы интеллектуал мүлк объекти ушын өткизилген Республикалық таңлаўында жеңимпаз болды.