O‘zbekstan  Respublikasi  Jaqari  ha’m  o’rta  arnawli  bilimlendiriw  ministrliginin’   2015-yil  26-oktyabrdegi №8-2015  sanli  “O‘zbekstan  Respublikasi  joqari bilim pitiriwshilerinin’ ma’mleketlik   juwmaqlawshi attestasiyasi  haqqindag’i nizamda   o’zgerisler  kiritiw  tuwrisindag”gi  buyrig’i – Ken’eyttirilgen