Kafedralar – Tashkent Mámleketlik Agrar Universiteti Nókis FilialÍ

Kafedralar

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Awil ojalig’i mexanizatsiyasi kafedrasi baslig’i


Utepbergenov Bazarbay
Telefon: (893)369-03-01
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Gumanitar fa’nler kafedrasi baslig’i


Bekimbetov Baxadir
Telefon: (893)369-03-01
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Diyxanshiliq, agroximiya ha’m topiraqtaniw kafedrasi baslig’i

Aytbaev Quwanishbay
Telefon: (893)369-03-01
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Joqari matematika, fizika, ximiya ha’m informatsiyaliq texnologiyalar kafedrasi baslig’i


Arzuova Sharigul
Telefon: (891)374-45-71
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Zootexniya kafedrasi baslig’i


Eshmuratova Suliwxan
Telefon: (891)370-52-50
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Jerden paydalaniw ha’m jer kadastri kafedrasi baslig’i


Reymov Neitbay
Telefon: (891)376-11-78
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Melioratsiya ha’m suw xojalig’i kafedrasi baslig’i


Jumanazarova Altin
Telefon: (893)369-06-09
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Selektsiya, tuximgershilik, o’simliklerdi qorg’aw ha’m karntini kafedrasi baslig’i


Utepbergenov Adil
Telefon: (890)593-47-81
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Awil xojalig’i o’nimlerin saqlaw ha’m olardi qayta islew texnologiyasi kafedrasi baslig’i


Matjanova Xalida
Telefon: (893)368-39-76
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Qaraqalpaq, o’zbek ha’m shet tilleri kafedrasi baslig’i


Karimxojaev Nietbay
Telefon: (890)728-39-70
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali Awil xojalig’inda menejment ha’m buxgalteriya esabi kafedrasi baslig’i


Seyilbekov Berdiyar
Telefon: (893)719-07-72
E-mail: 386-agrar@mail.ru

Tashkent ma’mleketlik agrar universiteti No’kis filiali O’simshilik ha’m tog’ayshiliq kafedrasi baslig’i


Madreymova Dilfuza
Telefon: (891)378-79-00
E-mail: 386-agrar@mail.ru