Filial ustavi – Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali