sentyabr 2017 – Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali