Dars jadvali – Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali