O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o’rta  maxsus  vazirligining  2015-yil  26-oktyabr’dagi №8-2015  son  «O‘zbekiston  Respublikasi  oliy  ta’lim  bitiruvchilarining  yakuniy  davlat  attestasiyasi  to’g’risidagi  nizomda  o’zgartirishlar  kiritish  haqida»gi  buyrug’i – Batafsil