«Ustoz-shogird» murabbiylik maktabi va uning amaliy natijalari

Mamlakatimizni jadal rivojlantirish islohotlarining yangi bosqichi bilan bog‘liq O‘zbekiston jamiyatini yangilash, «2017-2021 yillarda rivojlanishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi» ni amalga oshirish; oldinga siljish barchamiz, ayniqsa, yosh avloddan – bugungi va ertangi kunning hal qiluvchi kuchidan faollik talab qiladi.

Ta’limni modernizatsiya qilishning muvaffaqiyati, birinchi navbatda, o‘qituvchilar, ularning malakasi va kasbiyligiga bog‘liq. Zamonaviy universitet professional bilimdon, mustaqil fikrlaydigan o‘qituvchi, shuningdek, psixologik va texnologik jihatdan amalda insonparvarlik qadriyatlarini amalga oshirishga muhtoj. Bu innovatsion jarayonlarda mazmunli ishtirok etishga qodir bo‘lgan o‘qituvchi bo‘lishi kerak. Zamonaviy iqtisodiyot, ilm – fan, madaniyat, texnika va texnologiyalar asosida oliy ta’lim tizimini rivojlantirish, faoliyat yuritish va takomillashtirishning muhim sharti-o‘qituvchining ta’lim jarayoniga integratsiyalashishga tayyorligi.

Ustoz-shogird « mentorlik maktabi yosh o‘qituvchiga tajribali murabbiy tomonidan zarur ko‘mak, o‘qitish ko‘nikmalariga ega bo‘lish va ish joyida shoshilinch amaliy yordam ko‘rsatishi mumkin. Bunday qarorga bo‘lgan ehtiyoj «Ustoz-shogird» murabbiylik tizimini shakllantirdi, bu esa katta miqdordagi bilimlarni o‘zlashtirish, hayotiy vakolatlarni ishlab chiqish, kasbiy tayyorgarlik va ishlab chiqarish munosabatlarini o‘rnatish qobiliyatiga yordam beradi. Biz «Ustoz-shogird» murabbiylik maktabi hamkorlik pedagogikasi yo‘nalishi bo‘yicha faoliyat olib borishiga ishonamiz, bu yosh pedagogning tajribali ustoz (murabbiy) bo‘lgan tandemdagi ishidir. Bu murabbiylik maktab uslubiy muhtoj yosh bilan katta hamkasbi ishini o‘z ichiga oladi, ilmiy, va professional yordam va qo‘llab-quvvatlash. Bu orqali amalga oshirish mumkin:

– filialda yosh o‘qituvchilarning kasbiy darajasi va malakasini oshirish;

– yosh mutaxassis-pedagoglarda ta’lim faoliyatiga ijobiy munosabatni rivojlantirish;

– pedagogik faoliyatda jadal moslashish va kutilgan natijalarga erishish imkoniyati;

– filialda ta’lim jarayonining sifatini oshirishga ko‘maklashish.

Ushbu tizim yosh o‘qituvchiga oliy ta’lim tizimining barcha tuzilmalari va bo‘linmalari faoliyati bilan tanishishga yordam beradigan yo‘l xaritasidir. Bu taqlid qilish va pedagogik faoliyatni tashkil etishning namunasi va yosh o‘qituvchini rag‘batlantirish jarayoni.

«Ustoz-shogird» murabbiylik maktabi boshqaruv ko‘nikmalarini rivojlantirish, amaliy tajribaning kamchiliklarini bartaraf etish, yosh o‘qituvchining shaxsiy fazilatlarini shakllantirish, amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishning uslubiy bazasini takomillashtirishga yordam beradi.

Ustoz va shogirdlar fakultet talabalari bilan katta ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlar olib bormoqda. Bu davra suhbatlari, bahs-munozaralar, zamonamizning dolzarb masalalari bo‘yicha taqdimotlar o‘tkazish, teatrlar, muzeylar, ko‘rgazmalar, madaniyat va aholi dam olish markazlari kabi madaniyat va san’at muassasalariga birgalikda tashrif buyurishdir.

«Ustoz-shogird» murabbiylik maktabi oliy ta’lim sohasida yosh professional kadrlar tayyorlashga katta hissa qo‘shishi va yaxshi natijalarga erishishi mumkin.

САДЫКОВА МЕХРИБАН РАМАНОВНА

          Тошкент Давлат аграр универститети Нукус филиалининг «Агробиология» факультети Ўсимликлар химояси ва карантини бакалавр таълим йуналиши 4-босқиш талабаси. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим  вазирлигининг 2018 йил 25-сентябрдаги 808-сонли буйруғи асосида Садыкова Мехрибан Рамановна  Беруний номидаги давлат стипендианти.  2017-2018 йилдан буён И-КХ-2017-5-29 «Қорақалпоғистон шароитида бедани хафли ҳашоратлардан фитономусдан Phytonomus vаriabilis Hbst  химоя қилишнинг мақбул усулларини  жорий этиш» Инновацион лойиҳасида иштироқ этмоқда. Республика миқиёсида мақолалари чоп этилган, илмий ва илмий амалий анжуманларда фаол қатнашиб келмоқда.

 

СУЛТАНОВ ЮСУПБЕК ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ

        Тошкент  Давлат Аграр Универститети Нукус филиали Қишлоқ хўжалигида менежмент ва Зоотехния факультетининг Зоотехния бакалавр таълим йўналишини тугатди. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим  вазирлигининг 2016 йил 5-ноябрдаги 465-сонли буйруғи асосида Султанов Юсупбек Файзуллаевич Ўзбекистон Республикаси Президентининг давлат ситпендианты бўлди. 2018-2019 ўқув йилидан «Насилчилик иши» йуналишининг магистранти. «Насилчиликда қойларда гомоген ва гетероген чотиштириш натижаларини ўрганиш» мавзуси буйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.  Халқаро анжуманларда ва Республика миқиёсида мақолалари чоп этиб, илмий ва илмий амалий анжуманларда фаол катнашиб келмоқда.

 

 

ХАМИДУЛЛАЕВ ТЕМИРБЕК

        Тошкент Давлат аграр универститети Нукус филиалининг «Агробиология» факультети Агрокимё ва тупроқчунослик  бакалавр таълим йўналиши 2-босқиш талабаси  Хамидуллаев Темирбек  «Қорақалпоғистон Республикасида кам сув борадиган майдонларда доривор ўсимликларни етиштириш» мавзуси билан   Старт-ап лойиҳасида иштирок этиб, сертификат билан тағдирланди.