2021 – 2022  o’quv yili  uchun

DARS JADVALI

1.Agrobiologiya va o’simliklarni himoya qilish – 3 kurs 4 kurs

2.Qishloq xo’jaligini mexanizaciyalashtirish va suv xo’jaligi – 3_kurs_4_kurs

3.Zooinjeneriya – 3-kurs 4-kurs

4.Meva-sabzavotchilik, qishloq xo’jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi –3-kurs 4-kurs