Ózbekstan Respublikası Finans ministrligi tárepinen tastıyıqlanǵan normativ-hújjetlerge tiykar buxgaletiya esabın shólkemlestiriwdi támiynlew, materiallıq, miynet hám finanslıq resurslarınan nátiyjeli paydalanıwdı qadaǵalaw;

Professor-oqıtıwshı hám qániygelerdiń aylıq is haqıların, studentlerdiń stipendiyaların óz waqtında esaplanıwın hám olardıń tarqatılıwın qadaǵalaw;

Esap betindegi aktivlerdiń jaǵdayın hám hareketin, múliklik huqıqlar hám májbúriyatlardıń jaǵdayı haqqında tolıq hámde anıq maǵlıwmatlardı jaratıw;

Materiallıq baylıqlar hám pul qarjıların inventarizaciyasın óz waqtında ótkeriw;

Nátiyjeli basqarıw maqsetinde buxgalteriyalıq esabat maǵlıwmatların ulıwmalastırıw;

Finanslıq, salıqqa baylanıslı hám basqa esabatlardı dúziw;

Jergilikli hám respublikalıq byudjetke esaplanǵan salıqlardı óz múddetinde ótkeriw;

Bankten alınǵan pul qarjıların maqsetli jumsaw;

Debitorlıq hám kreditorlıq qarızdarlıqlardıń payda bolıwınıń aldın alıw;

Is haqı fondın tastıyıqlanǵan shtat kesteleri hám shtat formulyarları tiykarında tuwrı jumsalıwın qadaǵalaw;

Stepindiya fondın rektor tárepinen shıǵarılǵan buyrıqlar tiykarında tuwrı jumsalıwın qadaǵalaw;

Tovar-materiallıq baylıqlardı belgilengen qaǵıydalar tiykarında skladqa qabıllaw hám shıǵıwın qadaǵalaw;

Byudjet hám byudjetten tısqarı qarjılardı tastıyıqlanǵan qarejetler smetaları tiykarında qarejetler statiyaları boyınsha jumsalıwın qadaǵalaw;

Pul qarjıları, tovar-materiallıq baylıqlar hám tiykarǵı qurallar inventarizaciyasın ornatılǵan tártip tiykarında sıpatlı ótkeriliwin qadaǵalaw;

Joqarǵı hám orta arnawlı bilimlendiriw ministrligine, salıq inspekciyasına hám basqa shólkemlerge aylıq, shereklik hám jıllıq esabatlardı óz múddetlerinde tapsırılıwın qadaǵalaw;