1. O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan me`yoriy hujjatlarga asosan buxgalteriya hisobini tashkil qilishni ta`minlash, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslaridan samarali foydalanishni nazorat qilish;
 2. Professor-o`qituvchi va xodimlar oylik ish haqlarini, talabalar stipendiyalarini o`z vaqtida hisoblashni va ularni tarqatilishini nazorat qilish;
 3. Hisob varaqalarda aktivlarning holatini va harakatini, mulkiy huquqlar va majburiyatlarning holati to`g`risidagi to`liq xamda aniq ma`lumotlarni shakllantirish;
 4. Moddiy boyliklar va pul mablag`lari inventarizatsiyasini o`z vaqtida o`tkazish;
 5. Samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma`lumotlarini umumlashtirish;
 6. Moliyaviy, soliqqa doir va boshqa hisobotlarni tuzish;
 7. Mahalliy va respublika byudjetiga hisoblangan soliqlarni o`z muddatlarida o`tkazish;
 8. Bankdan olingan pul mablag`larini maqsadli sarflash;
 9. Debitorlik va kreditorlik qarzdorliklari paydo bo`lishining oldini olish;
 10. Ish haqi fondini tasdiqlangan shtat jadvallari va shtat formulyarlari asosida to`g`ri sarflanishini nazorat qilish;
 11. Stipendiya fondini rektor tomonidan chiqarilgan buyruqlar asosida to`g`ri saflanishini nazorat qilish;
 12. Tovar-moddiy boyliklarni belgilangan qoidalar asosida omborxonaga qabul qilish va chiqim qilishni nazorat qilish;
 13. Byudjet va byudjetdan tashqari mablag`larni tasdiqlangan xarajatlar smetalari asosida xarajatlar moddalari bo`yicha sarflanishini nazorat qilish;
 14. Pul mablag`lari, tovar-moddiy boyliklari va asosiy vositalar inventarizatsiyasini o`rnatilgan tartib asosida sifatli o`tkazilishini nazorat qilish;
 15. Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligiga, soliq inspektsiyasiga va boshqa tashkilotlarga oylik, choraklik va yillik hisobotlarni o`z muddatlarida topshirilishini nazorat qilish.