Abstract

 1. Jollibekov Berdiyar Morphological and ecophysiological study of Ephedra equisetina grown under different light, substrate and water conditions.
 2. Naurizov Tokhtamis Improving beef production in Karakalpakstan
 3. Abdieva Gulmira Technological process of melon drying and production of equipment parameters
 4. Erejepova Gulbahar Sabziniń (daucus carota) is a productive variety, selection and improvement of hybrids
 5. Tajenova Gulbahar Esbosinovna Improving the practice of financing the export of agricultural products
 6. Bekbaev Khanpolat Arislanbaevich Improving the milk yield of karakul sheep in Karakalpakstan.
 7. Alieva Gozzal Improving the theoretical and organizational-methodological aspects of the analysis of creditworthiness of business entities.
 1. .С.Бауатдинов Қорақалпоғистон фосфорити ва глауконитини кимёвий фаоллаштириш асосида фосфоритли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш.
 2. С.З.Султанова Қорақалпоғистон Республикаси шароитида юмшоқ буғдой ҳосили ва сифатини оширишнинг технологик асосларини такомиллаштириш.
 3. Р.О.Юсупов Қовун пашшасининг биологияси, зарари ва унга қарши кураш тадбирларини ишлаб чиқиш.
 4. Г.Э.Абдримова Экологик оғир шароитга мослашган ипак қурти дурагайларини яратиш ва татбиқ қилиш.
 5. Р.У.Турганбаев Қорақалпоқ типига мансуб сур рангли қоракўл қўйларининг маҳсулдорлигини такомиллаштириш