Avtorefarat

 1. Jollibekov Berdiyar   Turli xil yorug’lik , substrat va suv sharoitida etishtirilgan Ephedra equisetinani morfologik va ekofiziologik o’rganish
 2. Naurizov Toxtamis Qoraqolpog‘iston sharoitida qoramol góshtin ishlab chiqarishni takomillashtirish
 3. Abdieva Gulmira  Qavun quritish texnologik protsesi va jihozlarning parametrlarin ishlab chiqarish
 4. Erejepova Gulbaxar Sabziniń (daucus carota) maxsuldor sort, gibridlarin tanlash va etishtirishni takomillashtirish
 5. Tajenova Gulbahar Esbosinovna Qishloq xujalik maxsulotlari eksportin moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish
 6. Bekbaev Xanpolat Arislanbaevich Qoraqolpog‘iston sharoitida qorako‘l qo‘ylarining sut maxsuldorligini oshirishni takomillashtirish.
 7. Alieva Gozzal Xujalik yurituvchi sub’ektlar kredit qobiliyati tahlilining nazariy va tashkiliy –uslubiy jihatlarini takomillashtirish
 1. .С.Бауатдинов Қорақалпоғистон фосфорити ва глауконитини кимёвий фаоллаштириш асосида фосфоритли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш.
 2. С.З.Султанова Қорақалпоғистон Республикаси шароитида юмшоқ буғдой ҳосили ва сифатини оширишнинг технологик асосларини такомиллаштириш.
 3. Р.О.Юсупов Қовун пашшасининг биологияси, зарари ва унга қарши кураш тадбирларини ишлаб чиқиш.
 4. Г.Э.Абдримова Экологик оғир шароитга мослашган ипак қурти дурагайларини яратиш ва татбиқ қилиш.
 5. Р.У.Турганбаев Қорақалпоқ типига мансуб сур рангли қоракўл қўйларининг маҳсулдорлигини такомиллаштириш