Keleshek jobalar

Filialimizdiń tiykarg`i ilimiy jónelisleri «Aral boyi ekologiyaliq sharayatta awil-xojalig`i eginlerinen joqari, sipatli ónimdarliqti jetistiriw boyinsha intensiv agrotexnologiyalardi hám awil-xojalig`inda islep shig`ariwg`a jańa texnika hám texnologiyalardi engiziw» temasina jóneltirilgen.

Filialdag`i 2020 jili orinlang`an ilimiy-izertlew jumislariniń tiykarg`i jónelisleri tómendegilerden ibarat:

  1. Awil-xojaliq eginlerinen joqari hám sipatli ónimdarliqti jetistiriwdiń intensiv agrotexnologiyalarin islep shig`iw.
  2. Paxta hám saliniń jańa intensiv sortlarin jaratiw
  3. Awil-xojaliq eginlerin ziyankesler hám keselliklerden qorg`aw
  4. Sharwashiliq hám qarakólshiliktiń ónimdarlig`in asiriw
  5. Awil-xojalig`inda islep shig`ariwg`a jańa texnika hám texnologiyalardi engiziw