QORAQALPOG’ISTON QISHLOQ XO’JALIGI VA AGROTEXNOLOGIYALAR INSTITUTI USTAVI