САДЫКОВА МЕХРИБАН РАМАНОВНА

     Тошкент Давлат аграр универститети Нукус филиалининг «Агробиология» факультети Ўсимликлар химояси ва карантини бакалавр таълим йуналиши 4-босқиш талабаси. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим  вазирлигининг 2018 йил 25-сентябрдаги 808-сонли буйруғи асосида Садыкова Мехрибан Рамановна  Беруний номидаги давлат стипендианти.   2017-2018 йилдан буён И-КХ-2017-5-29 «Қорақалпоғистон шароитида бедани хафли ҳашоратлардан фитономусдан Phytonomus vаriabilis Hbst  химоя қилишнинг мақбул усулларини  жорий этиш» Инновацион лойиҳасида иштироқ этмоқда. Республика миқиёсида мақолалари чоп этилган, илмий ва илмий амалий анжуманларда фаол қатнашиб келмоқда.

СУЛТАНОВ ЮСУПБЕК ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ

      Тошкент  Давлат Аграр Универститети Нукус филиали Қишлоқ хўжалигида менежмент ва Зоотехния факультетининг Зоотехния бакалавр таълим йўналишини тугатди. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим  вазирлигининг 2016 йил 5-ноябрдаги 465-сонли буйруғи асосида Султанов Юсупбек Файзуллаевич Ўзбекистон Республикаси Президентининг давлат ситпендианты бўлди. 2018-2019 ўқув йилидан «Насилчилик иши» йуналишининг магистранти. «Насилчиликда қойларда гомоген ва гетероген чотиштириш натижаларини ўрганиш» мавзуси буйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.  Халқаро анжуманларда ва Республика миқиёсида мақолалари чоп этиб, илмий ва илмий амалий анжуманларда фаол катнашиб келмоқда.

ХАМИДУЛЛАЕВ ТЕМИРБЕК

    Тошкент  Давлат аграр универститети Нукус филиалининг «Агробиология» факультети Агрокимё ва тупроқчунослик бакалавр таълим йўналиши 2-босқиш талабаси  Хамидуллаев Темирбек  «Қорақалпоғистон Республикасида кам сув борадиган майдонларда доривор ўсимликларни етиштириш» мавзуси билан Старт-ап лойиҳасида иштирок этиб, сертификат билан тағдирланди.