Ўзбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таьлим вазирлигининг 1998 йил  9 декабр 345 сонли буйруғи билан тасдиқланган Олий ўқув юртининг илмий кенгаши тўғрисидаги НИЗОМ асосида ишлаб чиқилган ТашДАУ Нукус филиали кенгаши тўғрисидаги

НИЗОМ

  1. Олий таълим тўғрисидаги Низомга мувофиқ, филиал фаолиятига тегишли асосий масалаларни кўриб чиқиш учун директор раислигида филиал кенгаши ташкил этилади.
  1. Филиал кенгашининг асосий мақсади – филиал жамоаси сайи-ҳаракатларини қуйидаги масалаларни бажаришга қаратилган фаолиятини бирлаштиришдан иборат.

   – Кадрлар таёрлаш Миллий дастурини амалга ошириш, замонавий педагогик-технология ва компютерлаштириш асосида юқори сифатли бакалавр ва магистрлар таёрлашни таъминлаш, илмий-тадқиқотларни янада ривожлантириш, ёшларда ватанпарварлик, фуқоралик, ўз Ватани билан фахрланиш, маънавий ва маданий ҳусусиятларни шакллантириш.

    – Низом бўйича филиал кенгаши таркибига қуйидагилар киради: Директор, директор ўринбосарлари, факультет деканлари, мутахассислик кафедралар мудирлари, бўлим бошлиқлари ва касаба уюшмаси бошлиғи.

  1. Филиал кенгаши таркиби филиал директорининг буйруғи билан тасдиқланади. Ҳар ўқув йилининг бошида, ҳар хил сабабларга кўра филиал кенгаши таркибидан чиққанлар ўрнига, янги аъзолар сайланади ёки низом бўйича киритилади.
  2. Филиал кенгаши вазифалари:

      – Кадрлар таёрлашининг Миллий дастурига мувофиқ, давлат таълим стандартлари ўқув режалари ва дастурларининг бажарилишини кўриб чиқиш;

     – филиалнинг ўқув, илмий-тадқиқот ва маънавий-маърифий ишлари ҳақидаги ҳисобатлари эшитади.

   – кафедралардаги ўқув жараёнининг ташкил этилганлиги, хужжатлар билан ишлаши ва илмий иишларнинг олиб борилиши бўйича ишларнинг ҳисобати эшитади;

   – бўлимлардаги ижра интизомининг бажарилиши ҳақида ҳисобатлар эшитади.

  – илмий-тадқиқотлар, маънавий-маърифий ишларнинг режаларини ва профессор-ўқитувчилар таркибининг малакасини ошириш масалалари муҳокама этилади.

  – дарслик, ўқув қўлланма ва илмий, ўқув-услубий адабиётларни тайёрлаш ва нашр этиш масалаларини кўриб чиқиш;

     – «Олий ўқув юртлари педагогик ходимларни ишга қабул қилиш тартиби тўғрисида»ги Низомга мувофиқ, профессор-ўқитувчилар лавозимларини эгаллаш учун танловлар ўтказади;

      – профессор, доцент илмий унвонини олишга интилаётган изланувчиларнинг ҳужжатларини кўриб чиқади ва белгиланган тартибда илмий унвонга тасдиқлашга тақдим этади.

  – фаол талабалар сафидан ва профессор-ўқитувчилар таркибидан номзодларни ҳар ҳил жамғармалар орқали хорижий олий ўқув юртларига стажировкага тавсия этади;

       – аълочи талабаларни номли стипендияларга тавсия этади;

     – докторантлар ва мустақил изланувчиларнинг диссертация мавзуларини ва илмий раҳбарини тасдиқлайди;

  1. Филиал кенгаши ўз ишини ҳар ўқув йили учун ишлаб чиқилган режега мувофиқ амалга оширади. Иш-режа филиал директори томонидан тасдиқланади.
  2. Ўқув ва илмий ишларнинг барча масалалари бўйича кенгашнинг карорлари очиқ овоз бериш тартибида кўпчиликнинг овози билан қабул қилинади. Профессор-ўқитувчилар таркиби лавозимларини эгаллашга ўтказиладиган танловлар профессор ва доцент илмий унвонларини беришга тақдимномалар эса ёпиқ овоз бериш йули билан белгиланган тартибда қабул қилинади.
  3. Филиал кенгаши қарорлари, филиал директори тасдиқлаганидан сонг кучга киради.
  4. Филиал кенгаши мажлислари баённома билан расмийлаштирилади. Баённомалар филиал кенгаши раиси ва кенгаш котиби томонидан тасдиқланади.
  5. Филиал кенгаши раиси мунтазам равишда мажлис қарорларининг бажарилиши бўйича текширувларни ташкил этади ва илмий кенгаш аъзоларига қабул қилишган қарорларнинг бажарилиши ҳақида ахборот беради.