O‘zbekiston Respublikasi Oliy va  o‘rta maxsus ta’lim

 vazirligining 2018 yil 15 oktyabrdagi 859 sonli

 buyrug‘iga 2-ilova

Oliy ta’lim muassasalari talabalari stipendiyalarining

MIQDORLARI

*Talabalarning reyting nazorati bo‘yicha 71-85% o‘zlashtirish ko‘rsatkichi bo‘ycha belgilangan stipendiya miqdori – o‘rtacha stipendiya miqdori deb xisoblanadi.

*O‘zbekiston Respublikasi Oliy va  o‘rta maxsus ta’lim  vazirligining 2018 yil 15 oktyabrdagi 859 sonli buyrug‘i – ko’rish/ko’chirish