QORAQALPOG’ISTON QISHLOQ XO’JALIGI VA AGROTEXNOLOGIYALAR INSTITUTI

  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992–yil 28–fevraldagi «Respublikada yangi ta`lim o’rinlarini tashkillashtirish haqida»gi Farmoniga, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1992-yil 11-martdagi qarori va O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligining kollegiyasining 1992-yil 26-apreldagi №4/5 qaroriga asoslanib, Qoraqalpoq davlat universiteti qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti fakulьteti bazasida, Toshkent davlat agrar universitetining Nukus filiali tashkillashtirildi.

    O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining «O’zbekiston Respublikasi Oliy ta`lim o’rinlarini sistemasini etishtirish haqida»gi 1995-yili 3-iyundagi 211-sonli qaror 1-punktining Toshkent davlat agrar universitetining Nukus filiali Qoraqalpoq davlat universitetining agrar fakulьteti bo’lib qayta tashkillantirilib, 1995–2003–yillari shu universitetning agrar fakulьteti hisobida, kadrlarga bo’lgan talabi, moddiy-texnikaviy tamonlama yaxshilandi.

     O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining «2003-2004 – o’quv yillari O’zbekiston Respublikasining Oliy o’quv o’rinlariga qabul haqida»gi 2003-yil 14-iyun 269-sonli qarori bilan Berdaq nomidagi Qorakalpoq davlat universitetining agrar fakulьteti bazasida Toshkent davlat agrar universitetining Nukus filiali bo’lib, qaytatdan faoliyat boshlangan birdan-bir ta`lim o’rni, yillar davomida moddiy tamonlama boyittirildi, ilmiy kadrlar tayyorlanib professor-o’qituvchilar bilan to’liqtirildi.

        O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 03.09.2004-yil 415-sonli «Respublika qishloq va suv xo’jaligi uchun oliy mamanli kadrlar sistemasini etishtirish haqida»gi qaroriga muvofiq, filialning yangi strukturasi tasdiqlanib, songi yillarda paydo bo’lgan talablarni hisobga olgan holda yangilanishlar yuz berayotgan rivojlanish tarixiga ega.