Bakalavr ta’lim yo’nalishi  talabalari uchun  ikki tomonlama  to’lov shartnoma namunasi –

Bakalavr ta’lim yo’nalishi  talabalari uchun  uch tomonlama  to’lov shartnoma namunasi –

Sirtqi ta’lim yo’nalishi  talabalari uchun  ikki tomonlama  to’lov shartnoma namunasi –

Sirtqi  ta’lim yo’nalishi  talabalari uchun  uch tomonlama  to’lov shartnoma namunasi –

Magistratura  ta’lim yo’nalishi  talabalari uchun  ikki tomonlama  to’lov shartnoma namunasi –

Magistratura  ta’lim yo’nalishi  talabalari uchun  uch tomonlama  to’lov shartnoma namunasi –