Toshkent Davlat Agrar Universiteti Nukus filialÍ

Билим – илим – өндирис ураны ҳәрекетте

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл  3-декабрдеги ПҚ-4910-сан ҚАРАРының орынланыўын тәмийинлеў,  академиялық лицейде талим сапасын асырыў, илимге қызығыўшы зийрек студентлерди…

Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалында «Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының жигирма сегиз жыллығы» байрамы алдынан ушырасыў өткерилди

Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалында «Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының жигирма сегиз жыллығы» байрамы алдынан ушырасыў өткерилди Ушырасыўды филиал…